Renowacja XIV-wiecznej gotyckiej świątyni Matki Boskiej Różańcowej w Jamnie dobiegła końca. Kościół odzyskał swój blask dzięki unijnemu wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. W czwartek, 20 grudnia 2018 roku, poznaliśmy efekty rewitalizacji zabytku. W uroczystości udział wziął wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj.
 
Gruntowny remont przewidywał konserwację fundamentów, zmianę elewacji, renowację ścian i wieży, impregnację stropów, wymianę dachu, naprawę posadzek oraz okien, wykonanie nowych ławek oraz usunięcie barier dla osób niepełnosprawnych. Koszt inwestycji to ponad 3 mln zł. Ponad 2,5 mln zł stanowiła dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego. Umowę wsparcia pomiędzy parafią i Urzędem Marszałkowskim została podpisana pod koniec stycznia br.
 
- Budowle sakralne nalezą do jednych z najważniejszych zachodniopomorskich zabytków. Świadczą o różnorodności i bogactwie dziedzictwa kulturowego Pomorza Zachodniego. Kościół w Jamnie jest bez wątpienia obiektem unikatowym. Oprócz tego, że powstał dawno temu, to stanowi element łączący wpływy słowiańskie, niemieckie, fryzyjskie, niderlandzkie czy skandynawskie. Teraz jego piękno podziwiać możemy na nowo, dlatego cieszę się, że renowacji świątyni pomogły znacząco środki unijne - zaznaczył wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj.
 
Pochodzący z XIV wieku kościół w Jamnie to najstarszy obiekt w Koszalinie. Ten położony w najmłodszej dzielnicy miasta budynek wpisano do rejestru zabytków w 1955 roku. Najbardziej charakterystycznymi elementami gotyckiej świątyni są wieża, XVIII-wieczna ambona oraz chrzcielnica. Uwagę przykuwa także strop z polichromią z motywami jamneńskimi.
 
Inwestycja wpisała się w założenia 4 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Naturalne otoczenie człowieka”, działanie 4.1 „Dziedzictwo kulturowe”.