Prawie 300 m2 powierzchni, 12 pokojów i 20 łóżek dla pacjentów będzie mieć powstające w Kołobrzegu hospicjum dla osób z chorobami onkologicznymi. Zakończenie prac zaplanowano na czerwiec br. Budowa placówki wsparta zostanie środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Podpisanie umowy z udziałem członek Zarządu Województwa Anny Mieczkowskiej odbyło się w piątek, 17 marca 2017 roku w Kołobrzegu. 

Działalność placówki będzie obejmowała zarówno hospicjum stacjonarne dla 20 chorych, jak i hospicjum domowe dla kolejnych 40 podopiecznych. Będzie ona dysponować pełnym zapleczem medyczne, sanitarnym i kuchennym. Zakupiony zostanie również sprzęt medyczny jak: łóżka szpitalne, łózko-wanny, pompy infuzyjne oraz koncentratory tlenu.

- Już niebawem w Kołobrzegu powstanie ważne miejsce dla pacjentów z chorobami nowotworowymi. To w nim podopieczni znajdą godne i komfortowe warunki hospitalizacji. Dobrze, ze w budowie tej cennej społecznie infrastrutkury pomagają fundusze unijne. Sytuację związaną ze zdrowiem i leczeniem osób starszych monitorujemy od wielu lat, dlatego wykorzystujemy wszelkie możliwości niesienia pomocy w tym zakresie. Co prawda na terenie Pomorza Zachidniego działa 25 hospicjów domowych i 3 hospicja stacjonarne, ale potrzeby wciąż są niemałe. Wsłuchując sie w głos mieszkańców województwa znaleźliśmy w RPO WZ fundusze, które ułatwią powstanie tych ważnych społecznie nplacówek - zaznaczyła członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Mieczkowska.

Budynek, który powstaje przy ul. Łopuskiego 8 będzie mieć wysokość jednej kondygnacji. Przed nim przygotowanych zostanie 28 miejsc postojowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych oraz tereny zielone. Opieką nad chorymi zajmie się etatowy personel medyczny, wspomagany przez grupę wolontariuszy.

- Jak istotna będzie to placówka nikogo nie trzeba przekonywać. Unijne fundusze znacząco ułatwią budowę placówki. Hospicjum będzie również miejscem spotkań wspólnoty ludzi czynnie działających w ruchu hospicyjnym oraz przestrzenią na działalność informacyjną i szkoleniową dla rodzin chorych - wyjaśniała prezes stowarzyszenia „Victoria” dla Osób z Chorobami Nowotworowymi w Kołobrzegu Joanna Grab.

Projekt, którego realizacja trwa od 2014 roku wpisuje się w założenia 9 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.1 „Infrastruktura zdrowia”. Koszt inwestycji to ponad 1,7 mln zł. Unijna pomoc to 864 tys. zł. Przedsięwzięcie nie miałoby jednak szans powodzenia bez zaangażowania władz samorządowych Ziemi Kołobrzeskiej. Za okazaną pomoc serdecznie podziękowano obecnemu na uroczystości posłowi Markowi Hokowi oraz prezydentowi miasta Januszowi Gromkowi.