Koszalin, Białogard, Tychowo i Polanów nie zwalniają z inwestycjami prowadzonymi z myślą o rozwoju miejscowości, regionu, a także mieszkańców. Cztery kolejne projekty, których zakończenia przewidziano na 2018 rok, otrzyma ponad 5,5 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego. Umowy w Koszalinie podpisał w środę, 2 sierpnia br. wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj.

Samorządy zainwestują w sferę aktywnej turystyki jak np.  trasy rowerowe, ale także w tereny przemysłowe.

- W ostatnim czasie jako władze samorządu województwa podpisujemy sporo umów ze wsparciem unijnym, w różnych częściach regionu. To pokazuje jak bardzo samorządowcy, przedsiębiorcy czy organizacje pozarządowe są aktywne na rzecz najbliższych spraw mieszkańców, a także regionu - przekonywał wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj. - Cieszy realizacja wszystkich inwestycji, bo miejsca takie jak Góra Chełmska w Koszalinie, która na infrastrukturalne zmiany czekała kilka lat, zyska nową jakość - dodał. 

Przedsięwzięcia zapewnić mają przede wszystkim rozwój miejscowości, regionu i mieszkańców. Jakich zatem kolejnych inwestycji ze wsparciem Unii Europejskiej możemy się spodziewać w niedalekiej przyszłości na Pomorzu Zachodnim?

Koszalin ponownie mocno stawia na aktywną turystykę

Po projekcie obejmującym powstanie zagrody jamieńskiej, tym razem koszaliński samorząd miejski podejmuje działania w zakresie zagospodarowania Góry Chełmskiej. W pierwszym etapie, który potrwa od września br. do października 2018 roku, powstaną pieszo-rowerowe ścieżki turystyczne z przystankami edukacyjnymi oraz polany z elementami małej architektury, jak place zabaw, siłownie plenerowe, wiaty, ławki i tablice informacyjne. Modernizacji poddana zostanie także istniejąca już trasa rowerowa.

- Mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że udało się. Góra Chełmska stanie się miejscem na rodzinne spacery, gdzie edukację śmiało połączymy ze sportem - tłumaczył prezydent Koszalina Piotr Jedliński.

Na nowe odkrycie potencjału miejsca Koszalin przeznaczy prawie 3,7 mln zł. RPO WZ 2014-2020 dołoży ponad 1,8 mln zł.

W Tychowie przybędzie dróg dla rowerów 
Więcej możliwości dla miłośników rowerów będzie w Tychowie. To tam powstanie ponad 700-metrowa, nowa ścieżka pieszo-rowerowa. Prowadzić będzie ona od skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 167 i 169 i dalej wzdłuż ulicy Dworcowej do ulicy Kolejowej. Ponadto inwestycja, chodnikiem przy ulicy Białogardzkiej, połączy się z Tychowską Strefa Inwestycyjną i zapewni lepsze skomunikowanie miasta, szczególnie z jego centrum i dworcem kolejowym. Przy nim zaś zamontowana będzie wiata rowerowa, 2 place postojowe oraz 2 stacje z 20 rowerami do wynajęcia. Koszt prac, których koniec ma nastąpić we wrześniu 2018 roku, oszacowano na prawie 1 mln zł. Unijna dotacja wyniesie ponad 800 tys. zł.

Polanów także rozwija transport rowerowy  

Drogi rowerowe powstaną na trasie Polanów-Jacinki oraz Rzeczyca Wielka-Polanów. Obie drogi mają połączyć się z odcinkami istniejącymi w centrum miasta, co ułatwi mieszkańcom Polanowa i okolicznych miejscowości dostęp do zakładów pracy, szkół czy instytucji publicznych. Przy okazji wybudowane zostanie centrum przesiadkowe wyposażone w punkt informacyjny, poczekalnię, przechowalnię bagażu, parking dla rowerów, busów i samochodów oraz toalety.

- Infrastruktura dla cyklistów jest ważna, choć wydaje się, że najistotniejszą częścia inwestycji będzie budowa centrum przesiadkowego. Stanie ono w miejscu starego dworca, który zostanie zburzony. Skorzystaja z niego zarówno mieszkańcy, jak i turyści -  zapowiedział burmistrz Polanowa Grzegorz Lipski.

Projekt, który kosztować będzie prawie 3 mln zł, zakończyć się ma jesienią 2018 roku. Inwestycja zostanie dofinansowana z funduszy RPO WZ 2014-2020 w wysokości ponad 2,3 mln zł.

Białogard z lepszą infrastrukturą terenów inwestycyjnych

Duże zmiany czekają Białogardzki Park Inwestycyjny. Spółka, wykorzystując unijne fundusze, uzbroi kolejne tereny. Do Parku wybudowany zostanie również zjazd z drogi wojewódzkiej nr 163. Ponadto powstaną drogi wewnętrzne, a przebudowie ulegnie lina napowietrzna, która stanie się linią kablową naziemną. Realizacja przedsięwzięcia, które dobiegnie końca w pierwszym kwartale 2018 roku, polepszy atrakcyjność BPI, a w konsekwencji doprowadzi do wzrostu poziomu inwestycji, poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy, a także rozwoju gospodarczego regionu. Koszt całkowity zadania sięga prawie 1,1 mln zł. Wsparcie z Unii Europejskiej wyniesie ponad 630 tys. zł.

Istotne przedsięwzięcia z unijnymi milionami w tle

Wszystkie zadania warte są prawie 8,8 mln zł, z czego ponad 5,5 mln zł to wsparcie unijne. Koszaliński projekt wpisuje się w założenia 4 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Naturalne otoczenie człowieka”, działania 4.9 „Rozwój zasobów endogenicznych”. Miasto Koszalin to 1 z 15 beneficjentów kolejnego rozstrzygniętego w obecnej perspektywie unijnej przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego konkursu w zakresie inwestycji w turystykę aktywną i uzdrowiskową. Tym razem realizacja 17 projektów zostanie dofinansowana ponad 30 mln zł. Unijne fundusze pomogą w różnych zakątkach Pomorza Zachodniego w przebudowie parków miejskich, modernizacji promenad, dalszej rozbudowie przystani kajakowych oraz budowie kładek spacerowych. Z kolei inwestycje w Tychowie, Polanowie i Białogardzie prowadzone będą w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego. ZIT to nowe narzędzie służące wdrażaniu Funduszy Europejskich wpływających na zrównoważony rozwój miast i ich obszarów funkcjonalnych. W latach 2014-2020 dla KKBOF zaplanowano 40 mln euro.