Zachodniopomorscy przedsiębiorcy znów stają przed możliwością zdobycia wsparcia na inwestycje w firmie czy na rozwój prowadzonej działalności. Mikropożyczka, pożyczka obrotowo-inwestycyjna i pożyczka inwestycyjna to pierwsze z tzw. instrumentów finansowych, po które będzie można sięgnąć w ramach JEREMIE 2. Polska Fundacja Przedsiębiorczości podpisała dwie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, dzięki którym na rynku pojawi się blisko 40 mln zł.

- To jest nowy początek naszej przygody ze wspieraniem i pomaganiem przedsiębiorcom. Byliśmy jednym z pierwszych regionów, który zdecydował się na uruchomienie Jeremiego i Jessiki. Pomimo krytyki, wsparliśmy ponad 6 tys. przedsiębiorców. Efekt, to najniższe w historii Pomorza Zachodniego bezrobocie i trzecia pozycja pod względem tempa wzrostu regionalnego PKB. Przyspieszenie rozwoju po części wynika właśnie z uruchomienia tych pieniędzy dla gospodarki. - powiedział Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Ponad 397 mln zł. jest wart JEREMIE 2 na Pomorzu Zachodnim, który w najbliższych latach będzie stymulował, ożywiał i wzmacniał regionalną gospodarkę. Tak jak poprzednim razem, za zarządzanie środkami, czyli bycie Menadżerem Funduszu Powierniczego, odpowiada Bank Gospodarstwa Krajowego, który to wybiera pośredników finansowych, odpowiedzialnych za wprowadzenie pieniędzy na rynek. Pierwszym z nich została Polska Fundacja Przedsiębiorczości, i to ona będzie udzielać pożyczek przedsiębiorcom.

- To początek przygody. Po długim wysiłku dziś możemy zacząć realizować to, na co się umówiliśmy. Realnie na „półki sklepowe” Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości wprowadzamy trzy produkty. Małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły sięgnąć po wsparcie na rozwój, również na te działania o charakterze innowacyjnym. – wyjaśniał Członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego Przemysław Cieszyński.

Pierwsza z umów podpisanych pomiędzy BGK i PFP ma wartość 26 mln zł i zobowiązuje pośrednika do wkładu własnego na poziomie przynajmniej 6,5 mln zł. Z kolei druga umowa opiewa na 13 mln zł i oznacza, że PFP uruchomi co najmniej 2,25 mln zł. Łącznie to prawie 50 mln zł, które będą przeznaczone na  wspomniane już mikropożyczki, pożyczki obrotowo-inwestycyjne i pożyczki inwestycyjne. Są to pierwsze z umów z pośrednikiem finansowym w ramach JEREMIE 2. Zakłada się, że w ciągu najbliższych kilku lat inicjatywa ma dać wsparcie ponad 2100 zachodniopomorskich firm oraz pomóc w utworzeniu co najmniej 1100 miejsc pracy.

- Jako Polska Fundacja Przedsiębiorczości tylko na Pomorzu Zachodnim w ramach pierwszego Jeremiego pomogliśmy 1100 przedsiębiorcom pożyczając im ponad 120 mln zł. W całej Polsce wsparliśmy trzykrotnie więcej firm. Przedsiębiorcy mogą być pewni, że otrzymują pieniądze dokładnie takie, jakich potrzebują na rozwój biznesu, na kreowanie innowacji. Za 2 tygodnie pierwsi z nich powinni ujrzeć te środki na swoich kontach. - mówiła Prezes Zarządu Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości Barbara Bartkowiak.

W poprzednim rozdaniu funduszy UE Województwo Zachodniopomorskie w ramach JEREMIE 1 powierzyło BGK kwotę 280 mln zł, która następnie trafiła do ponad sześciu tysięcy przedsiębiorstw z terenu Pomorza Zachodniego, a po wykorzystaniu powróciła do Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 430 mln zł. Te środki dziś pracują na rzecz Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju. Również do tego instrumentu za klika lat powrócą środki z JEREMIE 2, pozwoli to na stworzenie narzędzia wsparcia przedsiębiorczości na Pomorzu Zachodnim z budżetem blisko miliarda złotych.