Samorząd Karlina chce nadać nowe funkcje gminie i stawia na budowę infrastruktury turystycznej. Z pomocą Regionalnego Programu Operacyjnego na przysttań dla kajaków zagospodarowany zostanie teren rekreacyjny przy ulicy Nabrzeżnej. Umowa, dzięki której inwestycja otrzyma unijne wsparcie podpisana została w środę, 9 sierpnia 2017 roku w Karlinie. W imieniu władz samorządu województwa dokument parafował wicemarszałek Tomasz Sobieraj.

Samorządowa inwestycja zlokalizowana przy ulicy Nabrzeżnej została podzielona na kilka etapów.

- To ważna inwestycja turystyczna dla osób odwiedzających Karlino, a także Pomorze Zachodnie. Liczę, że nowa infrastruktura jeszcze bardziej zachęci mieszkańców do aktywności ruchowej - podkreślił wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj.

Projekt zakłada przede wszystkim przebudowę budynku socjalnego oraz budowę wiat na kajaki i do odpoczynku, stojaków dla rowerów, placu zabaw, boiska, siłowni plenerowej.

- Ponadto uwzględniliśmy montaż nowych dwóch pomostów na rzece Radew, rozbudowę oświetlenia, a także modernizację chodników - zaznaczył zastępca burmistrza Karlina Piotr Woś.

Koszt całkowity zadania wyniesie ponad 2,6 mln zł. Unia Europejska dołoży prawie 1,2 mln zł. Inwestycja powinna rozpocząć się jesienią br., a zakończyć w maju 2018 roku. Projekt realizowany będzie w ramach 4 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Naturalne otoczenie człowieka”, działania 4.9 „Rozwój zasobów endogenicznych”.

Gmina Karlino jest jednym z 15 beneficjentów kolejnego rozstrzygniętego w obecnej perspektywie unijnej przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego konkursu w zakresie inwestycji w turystykę aktywną i uzdrowiskową. Tym razem 17 projektów otrzyma ponad 30 mln zł. Unijne fundusze pomogą w różnych zakątkach Pomorza Zachodniego w przebudowie parków miejskich, modernizacji promenad, dalszej rozbudowie przystani kajakowych oraz budowie kładek spacerowych.