Karlino coraz atrakcyjniejsze turystycznie. Przystań gotowa na przyjęcie kajakarzy
Kajaki mają szansę stać się wizytówką gminy Karlino. Z pomocą Regionalnego Programu Operacyjnego zagospodarowany został bowiem teren rekreacyjny przy ulicy Nadbrzeżnej na przystań dla miłośników aktywnej turystyki. Uroczyste otwarcie nowej infrastruktury nastąpiło w piątek, 10 maja 2019 roku. W uroczystości brał udział członek Zarządu Województwa Janusz Gromek.
 
Inwestycja zlokalizowana przy ulicy Nabrzeżnej została podzielona na kilka etapów. Projekt zakładał przede wszystkim przebudowę budynku socjalnego, wymianę pomostów na rzece Radew, modernizację chodników i oświetlenia, umocnienie skarpy oraz budowę wiat na kajaki i miejsc do odpoczynku, a także stojaków dla rowerów, placu zabaw, boiska oraz siłowni plenerowej.
 
- Szlaki kajakowe, podobnie jak Zachodniopomorski Szlak Żeglarski i ścieżki rowerowe, mają szansę stać się wizytówką regionu, nowym produktem turystycznym i ogromną atrakcją dla tych co lubią aktywny wypoczynek - zaznaczył członek Zarządu Województwa Janusz Gromek.
 
Koszt całkowity zadania wyniósł ponad 2,5 mln zł. Urząd Marszałkowski ze środków Unii Europejskiej dołożył prawie 1,2 mln zł. Prace trwały od czerwca 2018 roku. Projekt wpisał się w założenia 4 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Naturalne otoczenie człowieka”, działania 4.9 „Rozwój zasobów endogenicznych”.
 
Gmina Karlino to jeden z kilkunastu beneficjentów unijnego wsparcia, które w bieżącej perspektywie Marszałek Województwa regularnie przeznacza na inwestycje w turystykę aktywną i uzdrowiskową. Wsparcie pomogło w przebudowie parków miejskich, modernizacji promenad, budowie kładek spacerowych czy rozbudowie przystani kajakowych. Fundusze trafiły np. do Gminy Goleniów, Gminy Golczewo, Gminy Kołbaskowo, Gminy Sławno czy Gminy Miasto Szczecin. 
 
Wizyta Janusza Gromka w Karlinie była także okazją do podpisania kolejnej umowy przewidującej wsparcie unijne na rozbudowę infrastruktury kajakowej w regionie. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty zaplanował inwestycję wartą ponad 5,5 mln zł. Siedem samorządów: Miasto Białogard, Miasto Kołobrzeg, Gmina Borne Sulinowo, Gmina Karlino, Gmina Białogard, Gmina Dygowo i Gmina Szczecinek wybuduje lub zmodernizuje swoje przystanie kajakowe. Wśród 10 przedsięwzięć będzie np. oznakowanie szlaku kajakowego wzdłuż rzeki Parsęty, a także rozbudowa stanicy kajakowej na rzece Parsęcie w Tychówku, rozbudowa stanicy na rzece Parsęcie w Białogardzie, budowa dwóch stanic w obrębie akwenu rzeki Pilawy i jezior Komorze, Pile i Strzeszyn w Bornem Sulinowie oraz budowa dwóch stanic na jeziorze Wielim i Wierzchowo w Szczecinku. Urząd Marszałkowski ze środków unijnych przeznaczy na to działanie prawie 4,7 mln zł. Prace mają się zakończyć do grudnia 2021 roku.