Uchwałą nr 545/19 z dnia 29 marca 2019 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego dokonał aktualizacji obszaru Specjalnej Strefy Włączenia (SSW). W wyniku aktualizacji do obszaru SSW została dołączona gmina Kamień Pomorski.

W związku z powyższym w ramach konkursu nr RPZP.01.05.00-IZ.00-32-006/19 dla określenia obszaru SSW zastosowanie mają zarówno ww. uchwała, jak i dotychczas obowiązująca uchwała nr 488/18 z dnia 27 marca 2018 r. Oznacza to, że o dofinansowanie w zakresie przedsięwzięć obejmujących bazę z funkcją noclegową, bądź spa&wellness, mogą ubiegać się zarówno przedsiębiorcy, którzy zlokalizują inwestycję na obszarze sprzed aktualizacji SSW, jak i przedsiębiorcy, których projekty będą realizowane na obszarze SSW po aktualizacji.

Linki do ww. uchwał znajdują się pod adresami:

http://bip.wzp.pl/artykul/uchwala-nr-54519-zarzadu-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-z-dnia-29-marca-2019-r

http://bip.wzp.pl/artykul/uchwala-nr-48818-zarzadu-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-z-dnia-27-marca-2018-r