W związku z trwającymi pracami nad założeniami konkursu dla przedsiębiorstw działających w sektorze stoczniowym,  kontynuując podjęte konsultacje z branżą, zwracamy się z prośbą o określenie przez zainteresowane firmy planów w zakresie aplikowania o wsparcie, jak również oczekiwań w odniesieniu do warunków konkursu określonych w kryteriach wyboru projektów, które mają być przedmiotem posiedzenia Komitetu Monitorującego w dniach 22-23 maja br.

Informacje dotyczące przedsięwzięć planowanych do objęcia wsparciem można przekazywać poprzez wypełnienie krótkiego formularza i przesłanie go na adres wzs@wzp.pl