Ponad 2,6 mln zł przekazał Urząd Marszałkowski Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lipianach. Z unijną pomocą wypiękniał kościół, który jest jednym z najbardziej charakterystycznych obiektów w mieście. W niedzielę, 27 stycznia 2019 roku odprawiona została uroczysta dziękczynna msza święta za dzieło remontu świątyni. Eucharystię odprawili proboszcz ks. Andrzej Stolarski oraz biskup ks. Henryk Wejman. W wydarzeniu udział wziął wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa.
 
Renowacja kościoła w Lipianach objęła elewację zewnętrzną, wieżę oraz więźbę dachową wraz z jej pokryciem. Oprócz prac budowlanych fundusze z dotacji przeznaczone zostały na badania geologiczno-geotechniczne oraz nadzór nad inwestycją. Koszt robót wyniósł prawie 3,2 mln zł. Unijna dotacja Urzędu Marszałkowskiego to ponad 2,6 mln zł.
 
- To wielka radość, że potrafimy współpracować na rzecz ratowania zachodniopomorskich zabytków. A takich perełek w regionie jest wiele. Dzięki funduszom RPO WZ, PROW czy budżetu województwa stopniowo przywracamy im dawne piękno - podkreślił wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa.
 
Świątynię zbudowano w XIII wieku na niewielkim wyniesieniu zwanym wzgórzem Chramowym, w sąsiedztwie średniowiecznego rynku. Był to typowy jak na ówczesne czasy kościół salowy bez wieży i chóru. Liczne pożary i zniszczenia, a także kolejne odbudowy niemal całkowicie zatarły jego pierwotną formę. W XIX wieku obiekt całkowicie przebudowano. Dotyczyło to ścian, prezbiterium, a nawet wieży, którą wzniesiono w jednym z dalszych etapów działań. Do najciekawszych elementów wyposażenia zabytku należą: ołtarz główny z malowaną sceną Ostatniej Wieczerzy, ambona, strop plafonowy, empora chórowa z organami firmy Sauer-Walcker czy mechanizm zegarowy i trzy dzwony.