Marina w Trzebieży po remoncie to np. całkowicie odnowiony obiekt hotelowy i administracyjny.
Pustawy jachtowy basen, popękane częściowo nabrzeża i odbiegające od standardów zaplecze hotelowe - to w przypadku mariny w Trzebieży już przeszłość. Dzięki gruntownej modernizacji, dla tego kultowego nad Zalewem Szczecińskim miejsca - po burzy - wychodzi słońce. Ponad 90 miejsc dla jachtów, 70 miejsc noclegowych, a także nowoczesne portowe wyposażenie sprawia, że żeglarski ośrodek ma wielką szansę na powrót do czasów swej dawnej świetności. Uroczyste otwarcie infrastruktury połączone z ogólnopolską inauguracją sezonu odbyło się w sobotę, 11 maja 2019 roku. Udział w nim wziął m.in. prezes Polskiego Związku Żeglarskiego Tomasz Chamera i marszałek województwa Olgierd Geblewicz.
 
Na te zmiany czekano od dawna, tym bardziej, że skala zniszczeń i zaniedbań potęgowała się w ośrodku przez lata. Dopiero kiedy zarządzanie jego majątkiem powierzono fundacji Port Jachtowy Trzebież działania związane z kapitalnym remontem mariny mocno przyspieszyły. Inwestycję poprzedzono przygotowaniem swoistej mapy drogowej. Modernizacja portu miała być szansą na dalszy turystyczny rozwój  regionu w ramach unikatowego na skalę europejską Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego, powrót wielkich sportowych imprez nad Zalew Szczeciński oraz wabikiem dla młodzieży na naukę życia na wodzie i zdobycie patentów. Po dopięciu wszystkich szczegółów, a przede wszystkim po otrzymaniu sporego zastrzyku eurofunduszy, przywracanie blasku żeglarskiej perełce rozpoczęto od stycznia 2018 roku.
 
- Po latach oczekiwań legendarna marina w Trzebieży wreszcie doczekała należnej modernizacji. Jak była ważna świadczy fakt, że to w niej odbyła się ceremonia ogólnopolskiej inauguracji sezonu żeglarskiego. Nie pozostaje powiedzieć nic innego jak tylko - flaga na maszt i stopy wody pod kilem! - zaznaczył zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz.
 
Pracami objęto niemalże całą infrastrukturę dawnego Centralnego Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego. Powstał m.in. nowy falochron oraz altana dla żeglarzy. Odnowiono budynek administracyjno-hotelowy, zaplecze szatniowe, jak i stworzono miejsca dla mycia jachtów czy punkty poboru ścieków. Ponadto zmodernizowano nabrzeże północne ze slipem i wewnętrzne nabrzeże zachodnie. Zmianie uległ również układ pirsów, utwardzono plac do zimowania łodzi, zagospodarowano teren wokół przystani, a większe bezpieczeństwo zapewnia teraz nowoczesny monitoring.
 
- Cieszę się, że nadarzyła się okazja do połączenia uroczystości 95-lecia PZŻ i ogólnopolskiej inauguracji sezonu z otwarciem zmodernizowanej Mariny Trzebież. Wspaniale, że byliśmy w stanie podnieść ten ośrodek po trudnych dla niego latach. Przystań odzyskuje powoli swój blask. Wierzę, że będzie wizytówką całego polskiego żeglarstwa, i że będzie przede wszystkim miejscem, do którego ponownie chętnie będą przyjeżdżać miłośnicy sportów wodnych - przyznał prezes Polskiego Związku Żeglarskiego Tomasz Chamera. - Nie byłoby jednak uroczystości otwarcia bez wydatnej pomocy marszałka województwa Olgierda Geblewicza. Podziękowania chciałbym również skierować do burmistrza gminy Police Władysława Diakuna, przedstawicieli Fundacji Port Jachtowy Trzebież, przede wszystkim do Rady Fundacji prowadzonej przez przewodniczącego Jacka Pietraszkiewicza, Zarządu Fundacji pod dowództwem Marka Stawiszyńskiego - dodał.
 
Koszt wszystkich robót wyniósł około 9 mln zł. Unijne dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego to 2,9 mln zł. Inwestycja wpisała się w założenia 4 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Naturalne otoczenie człowieka”, działanie 4.9„Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności oraz obszarów miejskich i wiejskich”.