Łatwiejsza komunikacja po Kołobrzegu. Remont kolejnej ulicy dzięki dotacji UE - fot. Urząd Miasta w Kołobrzegu.
Kołobrzeg przygotowuje się do remontu najkrótszego komunikacyjnego połączenia z nadmorskimi atrakcjami turystycznymi i portem. Chodzi o modernizację ul. Wylotowej. Inwestycji zaplanowanej przez starostwo powiatowe pomogą unijne fundusze Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Umowę wsparcia podpisali w Kołobrzegu w piątek, 17 maja 2019 roku, członek Zarządu Województwa Janusz Gromek oraz wicestarosta Jacek Kuś. Gospodarzem spotkania była prezydent Anna Mieczkowska.
 
Przebudowa ul. Wylotowej obejmie kilometrowy odcinek od skrzyżowania z ul. Bałtycką do skrzyżowania z ul. Wczasową.
 
- Na części drogi zaplanowane prace będą kontynuacją wcześniejszych robót. Nowe działania dotyczą zaś rejonu od ul. Jedności Narodowej do ul. Bałtyckiej - wyjaśniał kołobrzeski wicestarosta Jacek Kuś.
 
Po remoncie jezdnia będzie mieć szerokość 6 metrów, wyprofilowane pobocza oraz zmodernizowane zatoki autobusowe i odwodnienie. Skróci się także czas podróży po nadmorskim kurorcie oraz zwiększy się bezpieczeństwo jazdy.
 
- Zmiany na lepsze, jakie nastąpią w niedalekiej przyszłości , to ważne udogodnienie dla mieszkańców, jak i turystów - podkreślił członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Janusz Gromek.
 
Koszt inwestycji władze powiatu kołobrzeskiego oszacowały na ponad 3,6 mln zł. Przyjęty termin realizacji przedsięwzięcia to: 3 czerwca - 31 grudnia 2019 roku. Urząd Marszałkowski wesprze remont transportowej infrastruktury eurofunduszami Programu Regionalnego. Będzie to kwota 3 mln zł. Ponadto 450 tys. zł przekaże Miasto Kołobrzeg.
 
Projekt wpisuje się w założenia 5 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Zrównoważony transport”, działanie 5.4 „Budowa i przebudowa dróg powiatowych”.