Lepsza diagnostyka i większa dostępność do Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu

Mieszkańcy Kołobrzegu i regionu będą mieli szansę na wcześniejsze wykrycie chorób nowotworowych czy chorób układu krążenia. To wszystko umożliwi nowoczesne Centrum Diagnostyczno – Obrazowe, które powstanie w Szpitalu Regionalnym w Kołobrzegu. W piątek 19 października 2018 r. członek Zarządu Województwa Anna Mieczkowska podpisała wartą ponad 20 mln zł umowę dofinansowania inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

– Inwestując w szpital, inwestujemy tak naprawdę w zdrowie naszych mieszkańców. Szpital zyska nowy rezonans, nowe aparaty RTG i USG. Chcemy zupełnie odmienić miejsce Izby Przyjęć, odmienimy laboratoria, sterylizatornie czy szpitalną aptekę. Chcemy by pacjenci mieli większą jakość leczenia, ale także ponieść komfort przebywania w placówce opieki zdrowotnej.  – mówiła członek Zarządu Województwa Anna Mieczkowska.

Nowoczesna, bardziej precyzyjna diagnostyka i szybszy do niej dostęp pacjenta. Niższe koszty leczenia pacjentów, możliwość leczenia ambulatoryjnego bez koniecznej hospitalizacji. Takie efekty przyniesie przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu, dzięki czemu powstanie nowoczesne Centrum Diagnostyczno – Obrazowe wraz z aparaturą i sprzętem medycznym.

Warta ponad 22 mln zł inwestycja jest koniecznością z powodu wymogów prawnych i wymagań płatnika świadczeń zdrowotnych. To także odpowiedź na prognozy epidemiologicznych i trendy zachorowalności w regionie. Projekt otrzymał ponad 20 mln zł dofinansowania w ramach Działania 9.1 Infrastruktura zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Zakończenie inwestycji jest planowane na koniec 2020 r.

Szpital w Kołobrzegu sukcesywnie poprawia stan bazy medycznej. Tylko w ostatnich dwóch latach zakończono m.in kolejny etap przebudowy Zespołu Pracowni i Poradni Specjalistycznych, a także doposażono szkołę rodzenia „Bocianek”.