Lepsza edukacja to lepsza przyszłość, podpisanie projektu Fabryka kompetencji kluczowych

Bez wysokiej jakości edukacji nie ma możliwości rozwoju gospodarczego, ale i lepszych warunków życia dla mieszkańców. Aż 15 samorządów i blisko 4,5 tysiąca dzieci skorzysta na kompleksowym programie nauczania w ramach projektu „Fabryka kompetencji kluczowych”. Umowę wsparcia środkami z Programu Regionalnego podpisali Marszałek Olgierd Geblewicz i Prezydent Koszalina Piotr Jedliński.

- Jako samorządowcy nieustannie szukamy pomysłów i rozwiązań, które stworzą większe szanse dla młodych ludzi mieszkających w naszym regionie, w miastach, miejscowościach i wsiach. Chcemy dać im lepszą edukację, by dać lepszą przyszłość. Aby podnieść efektywność regionalnego systemu edukacji – od przedszkoli po szkoły ponadpodstawowe – musimy podejmować działania systemowe. Ten projekt właśnie taki jest, to świetny przykład szerokiej współpracy terytorialnej, które umożliwiają fundusze unijne. – mówił marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Fabryka kompetencji kluczowych to projekt, który jest odpowiedzią na notowane w ostatnich latach niskie wyniki zdawalności matur. W opinii samorządowców, tylko kompleksowe i systemowe działania mogą poprawić ten stan. Dzięki współpracy 15 samorządów prowadzących szkoły publiczne, będzie możliwe wypracowanie narzędzi i metod, które pozwolą na synergię.

Dzięki wsparciu środkami unijnymi, kompleksowym wsparciem zostanie objętych aż 4397 uczniów. Otrzymają oni możliwość rozwijania kompetencji kluczowych, umiejętności uniwersalnych, a także będą mogli uczestniczyć w zajęciach specjalistycznych. Wsparcie obejmie 30 szkół, z czego 28 placówek zostanie doposażonych w sprzęt TIK, a 29 szkół będzie miało doposażone pracownie przedmiotowe. Dodatkowo 345 nauczycieli zostanie objętych wsparciem w zakresie umiejętności i kompetencji zawodowych. Liderem projektu jest Miasto Koszalin, a partnerami są gminy: Karlino, Tychowo, Biesiekierz, Bobolice, Będzino, Manowo, Mielno, Polanów, Sianów, Świeszyno, Ustronie Morskie, oraz powiaty Kołobrzeski i Białogardzki, a także Miasto Białogard. Całkowita wartość projektu przekracza 6 mln zł, z czego dofinansowanie wynosi 5,4 mln zł.

Zadanie jest realizowane w ramach działania 8.4 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym, ponadpodstawowym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.