Sala pobytu dziennego, pokój dla rodzin odwiedzających pacjentów, sala rehabilitacyjna oraz nowe miejsca służące opiece paliatywnej i hospicyjnej. Dobiegła końca przebudowa Domu Hospicyjno - Opiekuńczego w Darłowie, wsparta środkami z RPO WZ 2014-2020. W uroczystym otwarciu obiektu, które odbyło się 27 października br. wziął udział wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj.

- Nikogo nie trzeba przekonywać, jak trudne są to momenty dla rodziny, kiedy pacjenci trafiają do hospicjów. Tym bardziej ważne jest to, aby mogli korzystać z komfortowych warunków i czuć się jak u siebie w domu. Dzięki decyzji Zarządu Województwa i unijnym funduszom udało się stworzyć właśnie takie miejsce w Darłowie. – mówił wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj.

W nowym skrzydle utworzono salę pobytu dziennego, pomieszczenia gospodarcze i sanitarne oraz salę rehabilitacyjną. Przebudowa obiektu pozwoliła także na powstanie m.in. magazynu farmaceutycznego, archiwum oraz pokoju dla rodzin odwiedzających pacjentów. Zwiększyła się liczba łóżek dla chorych do 22. Nowe miejsca będą służyły opiece paliatywnej i hospicyjnej.

Koszt przebudowy hospicjum to prawie 1,8 mln zł z czego blisko 1,3 mln zł to fundusze unijne. Przyznane wsparcie to efekt rozstrzygniętego w styczniu 2017 r. przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego konkursu z działania 9.1 „Infrastruktura Zdrowia”. Do wszystkich wybranych w naborze beneficjentów trafiło w sumie ponad 13 mln zł.