Lipiany rewitalizują się. Unijna pomoc na remont miejskiego przedszkola
Nowa sala dla 25 dzieci, przestrzenne szatnie, nowoczesne sanitariaty i magazyny - tak ma niebawem wyglądać przedszkole w Lipianach. Rewitalizacja przestrzeni będzie wsparta unijną pomocą z RPO WZ 2014-2020. Umowę o dofinansowanie inwestycji podpisali w piątek, 25 stycznia 2019 roku w Lipianach, wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa i burmistrz Bartłomiej Królikowski.
 
Rewitalizacja miejskiego przedszkola zakłada przebudowę istniejącego budynku i wydzielenie w nim sali przedszkolnej dla 25 dzieci wraz z pomieszczeniami pomocniczymi takimi jak sanitariaty, szatnie, magazyn, komunikację itp. W obiekcie znajdą się także nowoczesne pomieszczenie kotłowni  z systemem ciepłej wody oraz ogrzewania, jak i pomieszczenie warsztatowe.
 
- Modernizacja edukacyjnej przestrzeni w Lipianach pozwoli na zwiększenie liczby sal dla najmłodszych, a tym samym na zwiększenie miejsc w przedszkolu - przekonywał burmistrz Lipian Bartłomiej Królikowski.
 
Zgodnie z wnioskiem lipiańskiego samorządu miejskiego, prace remontowe rozpoczną się pod koniec marca 2019 roku, a zakończą się w lipcu br. Koszt działań wyniesie prawie 750 tys. zł. Eurodotacja Urzędu Marszałkowskiego to 625 tys. zł.
 
Umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowskim, a Gminą Lipiany to kolejne z porozumień regularnie podpisywanych w ostatnim czasie z beneficjentami 9 Osi Priorytetowej „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”.
 
- W zakończonym w pierwszym kwartale ubiegłego roku konkursie przyznaliśmy dofinansowanie dla 48 przedsięwzięć tego typu. Przeznaczyliśmy na ten cel prawie 100 mln zł unijnego wsparcia - podkreślił wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa.