Publikujemy zatwierdzoną cząstkową listę projektów pozakonkursowych, które zostały wybrane do dofinansowania dla Działania 7.6, w ramach naboru nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-P01/22.

W związku z tym, że lista jest publikowana również w wersji edytowalnej, informujemy, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.

link do naboru