W związku z zakończeniem oceny projektów, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Uchwałą nr 937/21 z dnia 13 lipca 2021 r. zatwierdził listę ocenionych projektów i podjął decyzję o dofinansowaniu 11 projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów. Szczegóły znajdują się pod adresem: http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/15-inwestycje-przedsiebiorstw-wspierajace-rozwoj-regionalnych-specjalizacji-oraz-inteligentnych-specjalizacji-5