Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 9 września 2020 r. w związku z zakończeniem procedury odwoławczej podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania kolejnemu projektowi w kwocie 1 000 000,00 zł. W związku z powyższym zaktualizowana została lista projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały kolejno największą  liczbę punktów. Szczegóły znajdują się pod adresem:http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/18-inwestycje-przedsiebiorstw-w-ramach-strategii-zit-dla-koszalinsko-kolobrzesko-bialogardzkiego-obszaru-funkcjonalnego-kkbof-0