W związku z zakończeniem oceny projektów w ramach I rundy naboru nr RPZP.01.01.00-IZ.00-32-006/19, informujemy, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1610/19 z dnia 10 września 2019 r. zatwierdził listy ocenionych projektów i podjął decyzję o dofinansowaniu wszystkich projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów.