W związku z zakończeniem oceny projektów złożonych w ramach I rundy naboru nr RPZP.01.01.00-IZ.00-32-008/20 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego informuje, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1266/20 z dnia 15 września 2020 r. zatwierdził listy ocenionych projektów i podjął decyzję o dofinansowaniu wszystkich projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów. Szczegóły znajduja się pod adresem: http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/11-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw-typ-2-projektu-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw-ukierunkowane-na-0