W związku z zakończeniem oceny projektów w ramach II rundy naboru nr RPZP.01.01.00-IZ.00-32-006/19 informujemy, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1874/19 z dnia 30 października 2019 r. zatwierdził listę ocenionych projektów i podjął decyzję o dofinansowaniu wszystkich projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów.