Informujemy, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 24.05.2022 r. w związku z dostępnością środków w ramach działania 1.8 podjął decyzję o zwiększeniu alokacji w konkursie nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 i przyznaniu dofinansowania kolejnym projektom, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały kolejno największą liczbę punktów. Szczegóły znajdują sie pod adresem: