Informujemy, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 02.08.2022 r. w związku z dostępnością środków w ramach działania 1.8 podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania kolejnym projektom w ramach konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 na kwotę 1 138 500,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego." Szczegóły znajdują się pod adresem: http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/18-inwestycje-przedsiebiorstw-w-ramach-strategii-zit-dla-koszalinsko-kolobrzesko-bialogardzkiego-obszaru-funkcjonalnego-kkbof-0