Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu. Zamknij x

Jesteś tutaj

Lista projektów zakwalifikowanych do I fazy oceny naboru w ramach Działania 8.8

Kategoria: Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzki Obszar Funkcjonalny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
05.01.2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz z Gminą Miasto Koszalin publikuje Listę projektów, które przeszły pozytywną weryfikację pod względem braków formalnych i tym samym zostały skierowane do I fazy oceny.

Link: