Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz z Gminą Miasto Koszalin publikuje Listę projektów, które przeszły pozytywną weryfikację pod względem braków formalnych i tym samym zostały skierowane do I fazy oceny.

Link: