Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę wniosków ocenianych w ramach procedury odwoławczej dla naboru nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K08/16. Planowany termin rozpoczęcia prac Komisji oceny projektów to 29.12.2016 r.

Link: