Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu. Zamknij x

Jesteś tutaj

Lista wniosków ocenianych w ramach procedury odwoławczej w ramach Działania 6.5

Kategoria: Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
12.09.2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę wniosków skierowanych do oceny po pozytywnym rozpatrzeniu protestu  dla konkursu nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-K17/16.