Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę wniosków ocenianych w ramach procedury odwoławczej dla konkursu nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K21/17. Rozpoczęcie prac Komisji Oceny Projektów zaplanowano na dzień 15 listopada 2017 r.

Link: