Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego  publikuje listę wniosków ocenianych w ramach procedury odwoławczej dla konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K04/16.

Link: