Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu. Zamknij x

Jesteś tutaj

Lista wniosków zakwalifikowanych do II fazy oceny dla Działania 8.8

Kategoria: Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzki Obszar Funkcjonalny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
15.03.2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz z Gminą Miasto Koszalin publikuje Listę projektów, które zostały zakwalifikowane do II fazy oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPZP.08.08.00-IP.02-32-K13/16 dla Działania 8.8 RPO WZ

Link: