Na zdjęciu: hala nad istniejącą linią sortowniczą
Ponad 3,5 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego pozwoliło na rozbudowę i modernizację zakładu, do którego trafiają śmieci z gmin powiatu sławieńskiego. Ma być nowocześniej i wydajniej. Zwiększy się odzysk odpadów podlegających recyklingowi, za to mniej będzie magazynowanych na placu składowym. W czwartek, 29 sierpnia 2019 r. odbyło się otwarcie inwestycji. W uroczystości uczestniczył m.in. marszałek Olgierd Geblewicz.
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Sławnie nie po raz pierwszy sięga po dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, by modernizować zakład w Gwiazdowie. W latach 2013-2014 spółka realizowała projekt usprawnienia systemu gospodarki odpadami. Dofinansowanie wyniosło wtedy prawie 2,2 mln zł.
 
Tegoroczna inwestycja obejmowała wybudowanie hali nad istniejącą linią sortowniczą i rozbudowanie placu kompostowania. Miejskie przedsiębiorstwo zoptymalizowało proces technologiczny, aby zwiększyć odzysk odpadów podlegających recyklingowi. Zmniejszy się również pylenie segregowanych odpadów. Dofinansowanie pozwoliło również na zakup rozdrabniacza z funkcją rozrywania worków. - Projekt ten jest kontynuacją poprzednich już inwestycji zrealizowanych przez MPGKiM - komentuje burmistrz Sławna Krzysztof Frankenstein.
 
Projekt „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury mechaniczno–biologicznego przetwarzania odpadów w Gwiazdowie” jest realizowany w ramach III Osi priorytetowej Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.7 Rozwój gospodarki odpadami komunalnymi. Koszt całkowity inwestycji to ponad 5,2 mln zł. Dofinansowanie wyniosło 3,5 mln zł.
 
- Aspirujemy do bycia najbardziej ekologicznym regionem w kraju. Ciągle wspieramy rozwój energetyki odnawialnej, choćby przez środki z Regionalnego Programu Operacyjnego. Po zablokowaniu ustawą możliwości rozwoju energetyki wiatrowej dofinansowujemy głównie farmy fotowoltaiczne, pompy ciepła i instalacje wykorzystujące biomasę, realizowane przez podmioty prywatne, spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorstwa komunalne, a także uczelnie wyższe i szpitale. Łącznie w tej perspektywie finansowej wesprzemy ok. 130 inwestycji na łączną kwotę 135 mln zł –  mówi marszałek Olgierd Geblewicz.