Marszałek z wizytą w Świnoujściu. 5 mln zł na transport, zdrowie i turystykę
Kolejna pula unijnego wsparcia z Urzędu Marszałkowskiego trafi do Świnoujścia. Samorząd miasta przeznaczy je na drugi etap modernizacji węzła komunikacyjnego oraz stworzenie turystycznego punktu przystankowego, a miejski szpital im. Jana Garduły na profilaktykę i wczesne wykrywanie nowotworów skóry. Dobre informacje dla nadmorskiego kurortu poparte zostały podpisaniem umów, w którym uczestniczył marszałek województwa Olgierd Geblewicz, prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz i prezes świnoujskiej lecznicy Dorota Konkolewska. Nastąpiło to w poniedziałek, 13 maja 2019 roku.
 
Wszystkie trzy przedsięwzięcia kosztować będą ponad 10 mln zł. 5 mln zł w tej kwocie stanowić będzie unijna dotacja z Urzędu Marszałkowskiego. Projekty dotyczą działań transportowych, turystycznych i prozdrowotnych. 
 
Władze miasta przyznane eurofundusze przeznaczą na drugi etap budowy infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo-promowo-autobusowego oraz na utworzenie turystycznego punktu przystankowego dla pieszych, rowerzystów i miłośników sportów wodnych. W pierwszym przypadku zadanie polegać będzie na połączeniu parkingu park&ride przy ul. Barlickiego z dworcem PKP, dworca komunikacji autobusowej i przystani promowej kładka nad torami i ul. Dworcową. To szczególnie istotne zmiany w kontekście budowy tunelu pod Świną, a tym samym potrzeby organizacji nowych linii komunikacyjnych łączących lewobrzeże i prawobrzeże miasta. W drugim zaś przypadku projekt obejmuje utworzeniu w dzielnicy Ognica przystanku turystyki rowerowej, pieszej i wodnej wraz z placem festynowym. Przedsięwzięcie podzielono na dwa etapy: lądowy i wodny. Na razie prace dotyczą pierwszego z nich. Uwzględniają budowę placu manewrowego, punktu poboru energii i parkingu, a także montaż wiaty grillowej, toalety czy elementów małej infrastruktury jak: kosze, ławki, stoły, tablice informacyjne, stojaki na rowery i oświetlenie. Koszt pierwszej inwestycji to 8,7 mln zł, z czego 3,6 mln zł to środki UE. Wydatki na drugą oszacowano na 800 tys. zł, z czego unijne wsparcie wyniesie 300 tys. zł.
- Oba projekty są bardzo wartościowe i ważne. Pierwszy - węzeł przesiadkowy Warszów - zmieni tę część prawobrzeża Świnoujścia, wpłynie na poprawę funkcjonalności komunikacji w mieście. Drugi - punkt przystankowy turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego - będzie miał za zadanie przede wszystkim integracji mieszkańców, a także pomoże w otwarciu Ognicy na turystów - powiedział marszałek województwa Olgierd Geblewicz. - Dziś borykamy się z wydłużającymi się realizacjami inwestycji. To niestety dotyczy wszystkich inwestorów, nie tylko Świnoujścia. Dlatego przede wszystkim życzę, aby w przypadku tych obu inwestycji ich realizacje nastąpiły sprawnie. Trzymam kciuki - dodał.
Z kolei dyrekcja szpitala miejskiego im. Jana Garduły, dzięki wsparciu środkami unijnymi, przystąpi do realizacji w latach 2019-2021 programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów skóry. Dofinansowanie przeznaczone będzie m.in. na uzupełnienie sprzętowe, a także podstawowe badania przesiewowe oraz pogłębione badania z użyciem dermatoskopów. Objęte nimi zostaną kobiety w wieku 15-59 lat oraz mężczyźni w wieku 15-64 lat z terenu województwa zachodniopomorskiego. Placówka na podjęte działania przeznaczy prawie 1,3 mln zł. Eurofundusze stanowić będą kwotę ponad 1,1 mln zł.
- W Polsce profilaktyka jest nieco ignorowana. Musimy to zmienić. Cieszę się, że taki pilotażowy projekt w tym kierunku będzie realizowany w Świnoujściu. Gratuluję Pani Prezes szpitala Dorocie Konkolewskiej tak dobrze napisanego wniosku. Wierzę, że działania w ramach tego programu w zakresie wczesnego wykrywania czerniaka, uratują czyjeś zdrowie i życie - mówił Olgierd Geblewicz.
Pierwsze dwa zadania wpisują się w założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego  2014-2020, a trzecie Programu Operacyjnego RYBY 2014-2020.