MZAZ w Dobrej z nową inwestycją i miejscami pracy

Kolejnych 25 osób znajdzie pracę w Międzygminnym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Dobrej Szczecińskiej. Dodatkowe zatrudnienie będzie efektem modernizacji i rozbudowy działu pralniczego placówki. Inwestycja otrzyma unijne wsparcie z Programu Regionalnego. Podpisanie umowy z udziałem marszałka województwa Olgierda Geblewicza, prezes szczecińskiego koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Barbary Jaskierskiej oraz radnej województwa Joanny Żurowskiej odbyło się w piątek, 14 kwietnia 2017 roku.

Remont i doposażenie pralni MZAZ-u służy zatrudnieniu oraz przygotowaniu do zatrudnienia na otwartym rynku pracy osób z orzeczonym umiarkowanym lub znaczącym stopniem niepełnosprawności. Dzięki inwestycji w placówce znajdzie się zajęcie dla dodatkowych 25 podopiecznych. Nowa praca będzie dla nich przede wszystkim formą szkolenia zawodowego i rehabilitacji.

- Z ZAZ-em w Dobrej współpracujemy już od 6 lat. To największy tego typu Zakład w Polsce i miejsce, gdzie osoby niepełnosprawne odkrywają swój potencjał, czują się potrzebne, a wykonywana przez nie praca jest przede wszystkim doceniana. Efekty działań realizowanych w tej metropolitalnej placówce dały zielone światło dla podobnych przedsięwzięć z zakresu ekonomii społecznej na całym Pomorzu Zachodnim, jak i rozbudziło chęci na tworzenie takich ośrodków w innych częściach naszego województwa. Wsłuchując się w głos samorządów oraz organizacji pozarządowych uwzględniliśmy w RPO WZ 2014-2020 konkurs umożliwiający pozyskanie funduszy na stworzenie infrastruktury społecznej, która pozwoli osobom najbardziej potrzebującym na znalezienie zatrudnienia, rehabilitację społeczną i terapeutyczną, a nawet  szkolenia zawodowe. Placówka z Dobrej jest jednym z beneficjentów tego naboru. MZAZ zdecydował się na kontynuację rozwoju swojej działalności. To wielka korzyść dla jego podopiecznych, ale także całego Pomorza Zachodniego - przekonywał marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Na potrzeby projektu zmodernizowany zostanie parterowy budynek, który dotąd nie posiadał podpiwniczenia, był bez schodów i z szeregiem barier architektonicznych. Prace, które pozwolą ten stan zmienić zakończą się w czerwcu 2018 roku. Koszt inwestycji to prawie 1,7 mln zł.Wsparcie z RPO WZ 2014-2020 wyniesie ponad 1,4 mln zł. Projekt wpisuje się w założenia Osi 9 RPO WZ 2014-2020 „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.2 „Infrastruktura społeczna”. 

- MZAZ to wyzwanie dla prawdziwych społeczników. Wielkie projekty rodzą się jednak w bólach i tak rzeczywiście było w naszym przypadku. Staliśmy się wzorem dla innych polskich regionów, które pragnęły stworzyć placówki tego typu u siebie. Osoby niepełnosprawne mają prawo czuć się potrzebie, żyć normalnie, uczyć się rytmu dnia i osiągać satysfakcję ze swoich dokonań. Dzięki  temu, że taka atmosfera panuje w Dobrej nie narzekamy na ilość pracy i zleceń. Mamy ich naprawdę dużo, stąd decyzja o rozwoju Zakładu i modernizacji działu pralniczego - tłumaczyła potrzebę inwestycji Barbara Jaskierska, prezes Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie.

Międzygminny Zakład Aktywności Zawodowej w Dobrej Szczecińskiej to najnowocześniejszy i największy w Polsce obiekt służący rehabilitacji zawodowej i społecznej. Jego powstanie umożliwiło ponadgminne porozumienie zawarte w 2009 roku oraz unijne wsparcie przyznane przez Urząd Marszałkowski w 2011 roku. Oficjalne otwarcie placówki nastąpiło we wrześniu 2013 roku. Obecnie zatrudnionych jest w niej ponad 200 osób. Pracują one w 7 działach takich jak: ogrodnictwo, pralnia, kuchnia, stolarnia, niszczenie dokumentów czy utrzymywanie czystości.