Województwo Zachodniopomorskie we współpracy z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje o naborze kandydatów na ekspertów RPO WP 2014-2020 w dziedzinach:

  1. Badania przemysłowe, prace rozwojowe i ich wdrożenia,
  2. Infrastruktura kolejowa,
  3. Rewitalizacja i mieszkalnictwo.

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji eksperta w Województwie Podkarpackim odsyłamy do informacji pod linkiem:

http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/eksperci/efrr/2054-ogloszenie-o-naborze-kandydatow-na-ekspertow-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-podkarpackiego-na-lata-2014-2021