Nabór dotyczy stanowiska w Biurze ds. Rozwoju Regionalnego. Do obowiązków nowo zatrudnionej osoby należeć będzie m.in. współprowadzenie prac związanych z programowaniem rozwoju regionalnego, monitoringiem sytuacji społeczno-gospodarczej województwa, udział w realizacji programów i projektów realizowanych przez Wydział Zarządzania Strategicznego.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Zachodniopomorskiego:
www.bip.wzp.pl/artykul/glowny-specjalista-w-wydziale-zarzadzania-strategicznego-oferta-nr-3217