Informujemy, że Komisja Europejska poinformowała w komunikacie (https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/en/news/wifi4eu-new-call-date-announced) o terminie naboru wniosków w ramach programu WiFi4EU.

Nabór zostanie otwarty 4 kwietnia 2019 r. punktualnie o godzinie 13:00:00 na portalu https://www.wifi4eu.eu. Nabór prowadzony jest przez Komisję Europejską.

Inicjatywa WiFi4EU kierowana jest do jednostek samorządu terytorialnego i ma na celu zapewnienie bezpłatnego dostępu do internetu w przestrzeni publicznej. Głównie w miejscach takich jak: parki, place, biblioteki, ośrodki zdrowia itp. Dostęp realizowany będzie za pośrednictwem tzw. hot-spotów WiFi, które mogą być uruchomione przez gminę, stowarzyszenie gmin, miasta na prawie powiatu w ramach dofinansowania zapewnionego przez program.

Jednocześnie przypominamy, że nabór odbywa się na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy” - należy pamiętać, że w celu ubiegania się o dofinasowanie w ramach programu trzeba złożyć aplikację, jak najszybciej po otwarciu naboru, klikając na odpowiedni przycisk dostępny na koncie użytkownika, po zalogowaniu się na stronie www.wifi4eu.eu. Dlatego o możliwości skorzystania z dofinansowania będzie decydował termin złożenia wniosku. Wnioski z poprzedniej edycji rozeszły się w pierwszych 2 sekundach naboru.

Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w tym naborze.