W przecięciu wstęgi z członkiem Zarządu Województwa Januszem Gromkiem uczestniczyli starosta Renata Kulik oraz jeden z uczestników projektu, który zamieszka w mieszkaniu treningowym.
Dla wychowanków pieczy zastępczej w trzech zachodniopomorskich powiatach uruchamiane są mieszkania treningowe. W poniedziałek, 21 stycznia 2019 r. marszałek Olgierd Geblewicz oficjalnie otworzył cztery takie miejsca – trzy mieszkania w Szczecinku i jedno w Wałczu. Ostatnie zostało oddane 24 stycznia br. w Łobzie. W uroczystości wziął udział Członek Zarządu Województwa Janusz Gromek.

Uruchomienie pięciu mieszkań treningowych dla wychowanków pieczy zastępczej, rodzinnej i instytucjonalnej, możliwe jest dzięki realizacji projektu partnerskiego „Nawigator Samodzielności”. To wspólne przedsięwzięcie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (lider projektu) oraz powiatów: łobeskiego, szczecineckiego i wałeckiego. Zaplanowane działania mają rozszerzyć katalog standardowego wsparcia w procesie usamodzielnienia. Oprócz mieszkań treningowych, prowadzone są szkolenia dla młodzieży, wydany będzie także podręcznik usamodzielnienia. 

Dzięki realizacji projektu młodzież, pod okiem przeszkolonych doradców powiatowych i opiekunów usamodzielnienia, uczyć się będzie podstaw prowadzenia gospodarstwa domowego czy zmierzy się z podejmowaniem decyzji. Dla każdego uczestnika zostanie przygotowany Indywidualny Program Usamodzielnienia. Taki program zawierać będzie specjalistyczną diagnozę, w tym wskazówki dotyczące podjęcia ścieżki edukacji, uzyskania kwalifikacji zawodowych. Bogaty będzie także w praktyczne informacje dotyczące uzyskania np. ubezpieczenia zdrowotnego i ochrony zdrowia.  Pierwsze mieszkania oddano do użytku 21 stycznia w Szczecinku i Wałczu. Podczas uroczystości marszałek Olgierd Geblewicz podkreślał, że chciałby, aby opracowany w województwie zachodniopomorskim model był wdrażany w całym kraju.
 

Mieszkania treningowe w Szczecinku, Wałczu i Łobzie. Startuje pilotażowy program


W Szczecinku funkcjonować będą trzy mieszkania – dwie kawalerki przy ul. T. Kościuszki oraz jedno mieszkanie 2-pokojowe przy ulicy Koszalińskiej. W Wałczu otwarto mieszkanie 3-pokojowe, w którym samodzielności uczyć się będą trzy osoby. W Łobzie przygotowywane jest mieszkanie 2-pokojowe o pow. 95 m2 przy ul. Niepodległości 37.

Planowana długość pobytu w mieszkaniu wynikać będzie z indywidualnych potrzeb wychowanka, określonych w Indywidualnym Programie Usamodzielnienia.

Dzięki realizacji projektu młodzież już w ubiegłym roku mogła uczestniczyć w trzydniowych szkoleniach, kolejne cztery takie spotkania zaplanowane są w tym roku. W ich trakcie młodzi ludzie uczą się asertywności, radzenia sobie ze stresem, skutecznej komunikacji interpersonalnej i racjonalnego gospodarowania budżetem domowym. Poznają także zasady funkcjonowania rynku pracy czy elementy prawa. W tym roku zostaną zorganizowane także dwa wyjazdy edukacyjne połączonych z treningiem ekonomicznym.

W ramach zaplanowanych w projekcie działań opracowywany jest przez Tomasza Polkowskiego z warszawskiej fundacji Dziecko  i Rodzina specjalny podręcznik usamodzielniania. Książka  będzie dostępna w I kwartale 2019 r., również w wersji elektronicznej.

Po zakończeniu realizacji projektu, a więc w roku 2020, w trzech powiatach pozostanie 11 miejsc w mieszkaniach treningowych.

Zadania zaplanowane w projekcie realizowane są na terenie powiatów partnerskich przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w Wałczu, Szczecinku i Łobzie.

Obecnie wsparciem objętych jest 48 uczestników.

Realizacja projektu możliwa jest dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 7.6 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Całkowita wartość projektu: 3 877 273,30 zł, kwota dofinansowania wynosi 3 392 273,30 zł.