Na zdjęciu: Wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj (w środku), członek Zarządu Województwa Janusz Gromek (drugi z lewej) oraz wójt Jacek Smoliński (drugi z prawej)
Połączy 4 miejscowości w gminie Białogard i liczyć będzie ponad 7 km. Mowa o nowej drodze rowerowej, która przebiegnie po nasypie dawnej kolei wąskotorowej. Do inwestycji dla cyklistów dołoży Regionalny Program Operacyjny. Umowę unijnego wsparcia podpisali w środę, 14 sierpnia 2019 roku w Białogardzie, wicemarszałek Tomasz Sobieraj, członek Zarządu Województwa Janusz Gromek oraz wójt Jacek Smoliński. 
 
Nowa droga rowerowa połączy Nasutowo, Kamosowo, Łęczno i Białogard. Na jej trasie przewidziano trzy miejsca postojowe wyposażone w stojaki oraz ławki.
 
- Nowoczesna infrastruktura ma docelowo doprowadzić do zmniejszenia ruchu samochodowego oraz zachęcić mieszkańców do korzystania z alternatywnych, a przede wszystkim bardziej przyjaznych środowisku form transportu - powiedział wójt Białogardu Jacek Smoliński.
 
Koszt inwestycji wyniesie 4,1 mln zł, z czego 3,2 mln zł przeznaczy z unijnej dotacji Urząd Marszałkowski. Prace przy projekcie związanym z budową trasy władze gminy Białogard zaplanowały od połowy br. Inwestycja ma być zrealizowana nie później niż do grudnia 2021 roku. 
 
- Chcemy, aby trasy rowerowe stały się wkrótce jedną z wizytówek Pomorza Zachodniego. Dążymy, aby wraz ze Zachodniopomorskim Szklakiem Żeglarskim, jak i powstającą nowoczesną infrastruktura kajakową stanowiły jedną z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji regionu. Nowoczesna infrastruktura oprócz walorów związanych z aktywną turystyką, ma także ułatwiać mieszkańcom ich codzienne życie. Przedsięwzięcie obejmujące cztery miejscowości w gminie Białogard jest jednym z takich właśnie przykładów - przekonywał zachodniopomorski wicemarszałek Tomasz Sobieraj.
 
Projekt wpisuje się w założenia 2 osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Gospodarka niskoemisyjna”, działanie 2.3 „Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego”.