Budowa centrum aktywizacji wiejskiej, utworzenie strefy do działań na bazie lokalnej historii i tradycji oraz modernizacja infrastruktury oczyszczalni ścieków - to przykłady nowych inwestycji zaplanowanych w Zegrzu Pomorskim. W ich realizacji Gminie Świeszyno pomogą fundusze unijne. Środki RPO WZ 2014-2020 pokryją zdecydowaną większość kosztów przedsięwzięć. Umowę wsparcia podpisali w Świeszynie, w piątek, 11 stycznia 2019 roku, wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj oraz wójt Ewa Korczak.
 
Inwestycje poprawią estetykę miejscowości oraz zmniejszą zagrożenie wykluczenia społecznego. Kosztować będą prawie 3,8 mln zł, z czego Urząd Marszałkowski przekaże ze środków unijnych ponad 2,7 mln zł.  Według zapewnień władz gminnych w Świeszynie, prace mają zakończyć się do połowy 2020 roku.
 
- Rewitalizacja to przywracanie przestrzeniom dawnego blasku, nadanie im drugiego życia, a niekiedy zmienianie ich dotychczasowych funkcji. Kolejne inwestycji oraz umowy pokazują jak wiele jest w regionie miejsc wymagających renowacji i jak bardzo samorządy chcą ten stan zmienić. Pewnie lokalne plany nie znalazłyby szczęśliwego finału, gdyby na pomocna dłoń Unii Europejskiej. Jako władze samorządu województwa wygospodarowaliśmy w ramach Programu Regionalnego niemałą pulę środków na szeroki wachlarz rewitalizacyjnych działań, których efekty niebawem poznamy - przyznał wicemarszałek Tomasz Sobieraj.
 
Centrum aktywności wiejskiej powstanie w nowo wybudowanym budynku.
 
- Pod miejsca parkingowe i małą architekturę zagospodarowany zostanie  przyległy do niego teren. Ponadto zaplanowaliśmy nasadzenia zieleni oraz monitoring - wyliczała wójt Ewa Korczak. 
 
Obiekt wyposażony będzie w sprzęt do zajęć, ćwiczeń i zabaw taki jak: maty do ćwiczeń, rower i bieżnię stacjonarną, stół do tenisa stołowego czy piłkarzyków, tablice interaktywne, maszyny do szycia, koło garncarskie, piec i akcesoria do ceramiki. Pojawi się także siłownia oraz plac zabaw służący aktywności lokalnej społeczności. Modernizacja oczyszczalni ścieków polegać będzie z kolei na budowie nowej infrastruktury w technologii złoża zraszango oraz likwidacji istniejącej oczyszczalni typu BIOBLOK.
 
Umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowskim, a Gminą Świeszyno to kolejne z porozumień podpisywanych w ostatnim czasie z beneficjentami 9 Osi Priorytetowej „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”. W zakończonym w pierwszym kwartale ubiegłego roku konkursie Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyznał dofinansowanie dla 48 przedsięwzięć tego typu. Przeznaczył na ten cel prawie 100 mln zł unijnego wsparcia.