Strażacy-ochotnicy z Dobrzycy wzbogacili się o specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy z najwyższej półki. To wóz strażacki, dron i kamera. Dzięki niemu akcje związane z gaszeniem pożarów, wezwaniami do wypadków samochodowych czy usuwaniem szkód spowodowanych niesprzyjającą pogodą, będą szybsze i skuteczniejsze. Oficjalne przekazanie nowoczesnego wyposażenia zakupionego z pomocą funduszy unijnych nastąpiło w sobotę, 3 października 2020 roku. W uroczystości uczestniczył  Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj.
 
Zakupiony przez OSP w Dobrzycy pojazd to średni samochód ratowniczo-gaśniczego z funkcją podawania suchej piany, napędem 4x4 i kabiną dla 6-osobowej załogi. Wóz posiada najwyższą skuteczność gaszenia oraz oszczędnie gospodaruje wodą. Dodatkowo nabyty został dron wyposażony w kamery służące do przeszukiwania trudno dostępnego terenu lub miejsc, gdzie wejście jest bardzo niebezpieczne lub niemożliwe. Nowoczesny sprzęt ma pomóc w budowaniu skutecznego systemu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu na terenie gminy Będzino oraz powiatu koszalińskiego.
 
Koszt inwestycji wyniósł prawie 1,5 mln zł. Urząd Marszałkowski wsparł ją kwotą ponad 1,2 mln zł. Fundusze pochodziły z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Umowa o dofinansowanie przez Unię Europejską zakupu pojazdu i sprzętu podpisano w lipcu ub.r. Projekt wpisał się w założenia 3 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu”, działanie 3.4 „Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacji występowania zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.
 
- W  perspektywie  unijnej 2014-2020 przeprowadzono dotąd dwa nabory wniosków przyznające unijne wsparcie na doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych na Pomorzu Zachodnim. W sumie podpisano 24 umowy. Na wymianę strażackiego sprzętu władze samorządu województwa przeznaczyły ponad 25 mln zł. Po eurofundusze sięgnęli strażacy-ochotnicy m.in. z: Bań, Cedyni, Chociwla, Dobrej, Dygowa, Dziwnowa, Grzmiącej, Lipian, Suchania, Świeszyna, Trzcińsko-Zdroju, Widuchowej, Złocieńca Troszyna i właśnie Dobrzycy. Docelowo – dzięki pomocy Unii Europejskiej – zachodniopomorskie jednostki OSP wzbogacą się o 40 nowych, specjalistycznych wozów ratowniczo-gaśniczych - wylicza Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj.