Cenny kołobrzeski zabytek jeszcze w tym roku czeka rewitalizacja. Dzięki pracom restauracyjno-konserwatorskim ten charakterystyczny i historyczny punkt na Zachodniopomorskim Szlaku Żeglarskim ma przyciągać do nadmorskiego kurortu jeszcze więcej turystów. Do inwestycji zaplanowanej przez Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg z puli eurofunduszy dołoży Urząd Marszałkowski. Umowę gwarantującą beneficjentowi unijne wsparcie podpisali w środę, 24 stycznia 2018 roku w Kołobrzegu, członek Zarządu Województwa Anna Mieczkowska i prezes Artur Lijewski.

Prace renowacyjne przy zabytku uwzględniają rewitalizację obiektu oraz jego adaptację do potrzeb kulturalnych i turystycznych.

- Środki budżetu województwa, ale także eurofundusze mocno pomagają w ochronie dóbr dziedzictwa kulturowego na Pomorzu Zachodnim. Jak widać jest co ratować, bo perełek architektonicznych w regionie nie brakuje. Renowacja Reduty Morast ma jeszcze ogromny walor turystyczny - powiedziała członek Zarządu Województwa Anna Mieczkowska.

Projekt ZPM Kołobrzeg zakłada także wymianę instalacji elektrycznej, technicznej, sanitarnej, a także wodociągowej. Inwestycja kosztować będzie ponad 2,7 mln zł. Pomoc unijna Urzędu Marszałkowskiego wyniesie prawie 1,8 mln zł. Roboty budowlane zakończą się do 31 października 2018 roku. Mają one poprawić atrakcyjność oferty Reduty Morast, przystosować ją do aktualnych potrzeb kulturalnych oraz zachęcić jeszcze większą ilość turystów do odwiedzin tego zabytkowego miejsca.

- Z archiwum berlińskiego otrzymaliśmy dokumentację przebudowy obiektu z 1849 r.oku. Na  bazie przebudowy z tamtego okresu, chcemy odtworzyć redutę doprowadzić ją do ówczesnego stanu.  Dla naszej spółki to pierwsze takie zadanie. Cieszymy się z unijnej dotacji, bowiem pozwoli to na realizacje inwestycji - mówił prezes ZPM Kołobrzeg Artur Lijewski. - Zdemontujemy pomost przy wałach, a w jego miejsce powstanie nowy ułatwiający cumowanie jachtów. Ponadto wały zostaną oczyszczone z drzew, a mury będą osuszone. Nie zmieni się zaś turystyczna funkcja zabytku - diodał.

Reduta Morast wraz z Fortem Ujście stanowiły ważne obiekty fortyfikacyjne służące obronie portu oraz Parsęty. Decyzję o budowie umocnień podjęto po doświadczeniach wojny siedmioletniej, kiedy oblegający miasto zdobywali ujście rzeki odcinając kołobrzeską twierdzę od morza. Reduta powstała w latach 70-tych XVIII wieku. Ma kształt pięcioboku. Składa się z wału ziemnego, muru od strony miasta, czterech budynków oraz zachowanego częściowo rowu wypełnionego wodą Parsęty. Wszystko wykonane zostało z cegły, na kamiennej podmurówce i przykryte ziemią. (źródło informacji: www.twierdzakolobrzeg.pl).

Projekt realizowany przez Zarząd Portu Morskiego w Kołobrzegu wpisuje się w założenia 4 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Naturalne otoczenie człowieka”, działanie 4.1 „Dziedzictwo kulturowe”. Porozumienie obejmujące rewitalizację Reduty Morast to kolejna z pakietu umów, jakie władze samorządu województwa podpisują w ostatnim czasie z beneficjentami tego właśnie działania. Listę dofinansowanych przedsięwzięć poznaliśmy w listopadzie 2017 roku. Ostatecznie wsparcie w wysokości ponad 40 mln zł pozwoli na renowację 22 zabytków na Pomorzu Zachodnim. Pomoc Urzędu Marszałkowskiego otrzymało w sumie 11 parafii, 8 gmin i 1 stowarzyszenie. Do kościołów trafi ponad 24 mln zł, zaś do zachodniopomorskich samorządów bądź organizacji pozarządowych blisko 18 mln zł.