W dniu 30 sierpnia 2019 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, Typ projektu: Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw, Przedsięwzięcia realizowane na terenie Kontraktu Samorządowego podejmowane wyłącznie w obszarze kluczowych branż gospodarczych wskazanych w Koncepcji Kontraktu Samorządowego.

 

Numer naboru:RPZP.01.05.00-IZ.00-32-007/19

 

Termin składania wniosków: 01.10.2019 r. – 02.12.2019 r.