W dniu 30 sierpnia 2019 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.7 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SOM).

 

Numer naboru: RPZP.01.07.00-IZ.00-32-002/19

 

Termin składania wniosków: 01.10.2019 r. – 02.12.2019 r.