W dniu 30 sierpnia 2019 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.8 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF).

Numer naboru: RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19

Termin składania wniosków: 01.10.2019 r. – 02.12.2019 r.