Dnia 18 kwietnia 2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza konkurs nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, typ 1 i 3.

Informacje dotyczące spotkań informacyjnych zostaną zamieszczone w dziale Weź udział w konferencjach i szkoleniach. Zgłoszenia na spotkania przyjmować będą Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie i Koszalinie.

Link: