Park Miejski im. Papieża Jana Pawła II w Kamieniu Pomorski przeszedł kompleksową rewitalizację. Tym samym stał się miejscem bardziej przyjaznym dla mieszkańców i kuracjuszy. Do zmian dołożył Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego. Otwarcie przestrzeni nastąpiło w piątek, 14 grudnia 2018 roku. Udział w uroczystości wziął marszałek województwa Olgierd Geblewicz, wicemarszałek Jarosław Rzepa i burmistrz miasta Stanisław Kuryłło.
 
Park zarówno został zrewitalizowany, jak i przystosowany celów rekreacyjnych oraz uzdrowiskowych. Wymieniono chodniki, uporządkowano zieleń, a także wybudowano nowe alejki z nawierzchni przepuszczalnych. To jeden z dwóch elementów projektu, bowiem Gmina Kamień Pomorski utworzyła także centrum ochrony różnorodności biologicznej w obrębie istniejącej już i będącej w realizacji ścieżki dendrologicznej we Wrzosowie. Kamieński obiekt oraz unikalna ścieżka ekologiczna w miejscowości Wrzosowo nazywana „Aleją Kalinową”, stanowią teraz szlak przyrodniczo–dydaktyczny.
 
- Gratuluje determinacji w tym, żeby to miejsce miało ten kształt, jeszcze nie taki jak w chwili obecnej możemy go oglądać, ale aby była to kolejna wizytówka mogąca cieszyć turystów i kuracjuszy. Przed chwilą mieliśmy okazję spotkać gości spoza regionu, którzy cieszyli się, że w takim wyjątkowym momencie mogą przebywać w gminie Kamień Pomorski. Mam nadzieję, że będzie to miejsce odpoczynku dla mieszkańców i coraz liczniej odwiedzających kuracjuszy. Bardzo cieszy, kiedy jakiekolwiek miejsce na Pomorzu Zachodnim pięknieje. Kiedy dzieje się to w miejscu wyjątkowym z punktu widzenia historii, cieszymy się podwójnie. Chcemy, żeby Kamień odzyskiwał swój blask, rozwijał się dalej prężnie, był znanym kurortem i wykorzystał swoje wyjątkowe położenie nad Zalewem Kamieńskim z coraz łatwiejszym dostępem do Bałtyku - podkreślił marszałek województwa Olgierd Geblewicz.
 
Koszt inwestycji to prawie 2,5 mln zł. Unijne wsparcie Marszałka Województwa wyniosło ponad 1,8 mln zł. Umowa wsparcia została podpisana na początku lipca br.
 
- To moment, na który mieszkańcy naszego miasta czekali bardzo długo. Dziś oddajemy do użytku miejsce, które przez ostatnie kilkadziesiąt lat utraciło swoje walory. Park, w którym nie brakuje miejsc magicznych. Jego historia oraz piękne wspomnienia to atuty które należało ocalić od zapomnienia i uczynić walorem naszego miasta. Oddając mieszkańcom Kamienia Pomorskiego park, widzimy duże możliwości jego wielorakiego użytkowania, alejki, pomniki przyrody, historia to odpowiednia przestrzeń do spędzania wolnego czasu, odpoczynku, spacerów i spotkań dla osób różnego wieku i różnej sprawności fizycznej. Życzę wszystkim Państwu , aby spacery i spotkania w parku weszły w tradycję - przyznał burmistrz Kamienia Pomorskiego Stanisław Kuryłło.
 
Projekt został zrealizowany w ramach 4 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Naturalne otoczenie człowieka”, działanie 4.3 „Ochrona różnorodności biologicznej”.