Wicemarszałek Tomasz Sobieraj i Burmistrz Karlina Waldemar Miśko.

Takie miejsca przyciągają najmłodszych i ich rodziców, służą integracji z rówieśnikami, aktywności fizycznej i dobrej zabawie. Wicemarszałek Tomasz Sobieraj podpisał z Gminą Karlino wartą blisko 1,9 mln zł umowę wsparcia środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na restaurację zabytkowego parku przy ulicy Waryńskiego w Karlinie.

- Takie przestrzenie ożywiają miasta, najmłodszym dają radość, starszym odrobinę wytchnienia. Już niedługo to miejsce będzie tętnić życiem i dobrą energią. Cieszę się, że mieszkańcy Karlina skorzystają z dobrych efektów Programu Regionalnego. – mówił wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj.

Najpierw zostanie uporządkowany teren parku, powstaną nowe alejki, rozebrana zostanie stara kładka, w miejsce której powstania nowa. Cały teren parku przy ulicy Waryńskiego w Karlinie będzie oświetlony. To będzie miejsce gdzie lokalni mieszkańcy będą mogli mile spędzić czas. Inwestycja była projektowana z myślą o potrzebach zarówno osób niepełnosprawnych, dzieci, osób starszych czy osób z wózkami dziecięcymi. Prace rewitalizacyjne mają się zakończyć we wrześniu 2021 r.

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją to 0,28 ha. Projekt jest realizowany w ramach Osi 9 Infrastruktura publiczna, Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. Całkowita wartość inwestycji to 2,2 mln zł, z czego 1,87 mln zł to kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.