Blisko połowę kosztów przebudowy ponad 2-kiometrowego odcinka drogi powiatowej Kawno-Sieciemin pokryje Urząd Marszałkowski. Unijne fundusze pomogą w realizacji partnerskiej inwestycji trzech zachodniopomorskich samorządów. To Gmina Sianów jako lider oraz Powiat Koszaliński i Powiat Sławieński. Umowę, dzięki której eurofundusze pozwolą na przeprowadzenie transportowego przedsięwzięcia podpisali wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj i burmistrz Sianowa Maciej Berlicki. Stało się to w Koszalinie, w środę, 7 lutego 2018 roku.

Modernizacja ponad 2 kilometrów drogi powiatowej nr 3541Z ma usprawnić lokalny układu komunikacyjny. Ponadto przebudowa na odcinku Kawno-Sieciemin ma polepszyć połączenie, z należącą do sieci TENT, drogą krajową nr 6. Prace obejmują poszerzenie oraz wykonanie nowej jezdni, a wcześniej wzmocnienie podłoża.

- Infrastruktura transportowo-drogowa jest ważnym elementem rozwoju regionu. Modernizujemy trasy wojewódzkie, ale wspieramy inwestycje gminne i powiatowe w tym zakresie. Ten projekt to przykład dobrej współpracy samorządowej i wypracowanego porozumienia - podkreślił wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj.

Inwestycja przeprowadzona zostanie w partnerstwie trzech samorządów, czyli Gminy Sianów oraz Powiatów Koszalińskiego i Sławieńskiego. To właśnie one po zakończeniu prac będą odpowiedzialne za utrzymanie nowej infrastruktury drogowej. Koszt transportowych zmian to ponad 3 mln zł. Urząd Marszałkowski przekaże sianowskiemu samorządowi 1,4 mln zł unijnej dotacji. Droga ma zostać wyremontowana do końca 2018 roku

Projekt wpisuje się działanie 5.3 RPO WZ 2014-2020 „Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego”. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to nowe narzędzie służące wdrażaniu funduszy europejskich wpływających na zrównoważony rozwój miast, jak i ich obszarów funkcjonalnych. W bieżącej perspektywie unijnej dla KKBOF zaplanowano w sumie 40 mln euro.