Pawilon Dziecięcy w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie otwarty.
Szpital Wojewódzki w Koszalinie przeprowadził modernizację Pawilonu Dziecięcego (budynek C). Z dużą pomocą środków unijnych wyremontowano: Oddział Dziecięcy, Oddział Chirurgii Dziecięcej z Blokiem Operacyjnym, Oddział Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dziecięcej i Neonatologicznej, Izbę Przyjęć Dziecięca, a także Dział Żywienia.  W poniedziałek, 25 października 2021 r. odbyło się uroczyste otwarcie inwestycji. Zarząd Województwa podczas uroczystości reprezentowali: marszałek Olgierd Geblewicz i wicemarszałek Tomasz Sobieraj.
 
Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu „Podniesienie standardów opieki pediatrycznej poprzez zakup sprzętu medycznego i modernizacje oddziałów zlokalizowanych w Pawilonie Dziecięcym w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie” z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Koszt inwestycji to ponad 20 mln złotych.
 
– Podczas jednej z wizyt zobaczyłem jak ten oddział wyglądał. Nie zapomnę tego obrazka i wtedy powiedziałem, że ta modernizacja będzie priorytetowa. Nasi najmłodsi, którzy muszą przebywać w szpitalu, zasługują, żeby taki pobyt wspominali znośnie. Po drugie modernizujemy ten szpital dla wspaniałej kadry tego szpitala. Mówię o tym z pełnym przekonaniem. Placówka w Koszalinie była szpitalem frontowym do walki z pandemią dla dużej części naszego województwa. Chylę czoła przed całym personelem. Chcę każdemu pracownikowi za ten  trud podziękować – mówił podczas uroczystości Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Całość budynku, który przeszedł modernizację to ok. 3.600 m kw. Przebudowano blok operacyjny, w oddziałach wykonano izolatki spełniające wymagania obowiązujących przepisów. Wykonano nowy szyb windowy i zainstalowano nową windę, wymieniono m.in. posadzki, okładziny ścienne, instalacje elektryczne, teletechniczne, stolarkę drzwiową, zainstalowano myjnie-dezynfektory.
 
– W swojej działalności, przy ogromnym naszym zaangażowaniu i determinacji, dążymy do stworzenia przyjaznego, bezpiecznego, nowoczesnego i skutecznego Szpitala dla naszych pacjentów, w tym przypadku – dla tych najmłodszych – podkreślał Andrzej Kondaszewski, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie.
W ramach projektu wykonano także  nową wentylację mechaniczną wraz z klimatyzacją na Oddziale Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dziecięcej i Neonatologicznej, w Bloku Operacyjnym i w gabinetach zabiegowych.
- Cieszę się że pan Marszałek i Zarząd Województwa  dostrzegają potrzeby naszego miasta i szpitala – mówił Senator RP Stanisław Gawłowski, przewodniczący rady społecznej szpitala.

Na oddziałach stworzono warunki, które umożliwiają nocleg opiekuna dziecka (przygotowano sanitariaty oraz pomieszczenia socjalne). Wykonano również nową wentylację mechaniczną i wyremontowano część pomieszczeń w Dziale Żywienia w budynku Internistycznym "E".

Projekt został zrealizowany w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i sfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Budżetu Państwa, Urzędu Marszałkowskiego i własnych środków Szpitala. W wyposażenie obiektu zaangażowali się sponsorzy, w tym m. in. Fundacja Ronalda McDonalda, Fundacja Pomocy Dzieciom Magia, firma Dajar, Stowarzyszenie Halo! Kobiety! z Koszalina.

Umowa na realizację inwestycji została zawarta 22 marca 2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna, Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowia.
 
Obecnie montaż finansowy przedstawia się następująco:
  • całkowite wydatki projektu: 20 538 204,23 zł,
  • wydatki kwalifikowalne projektu 20 353 530,23 zł,
w tym:
  • 16 282 824,18 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
  • 2 035 353,02  zł  ze środków budżetu państwa,
  • 597 218,92 zł ze środków budżet województwa,
  • 1 622 808,11 zł środki własne SPWSZ.

Dotychczas w ramach wsparcia ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 i 2014-2020 Szpital Wojewódzki w Koszalinie zrealizował projekty inwestycyjne na łączną kwotę 80 449 024 zł (dofinansowanie z EFRR 48 708 567 zł).
 
W latach 2007-2021 SPWSZ otrzymał dotacje celowe z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na ogólną kwotę 45 512 195 zł.