Od lewej: dyrektor Wydziału Zarządzania Strategicznego Marcin Szmyt, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie Andrzej Przewoda oraz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz
– Dziś ogłaszamy pierwszy nabór w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. To skromny krok we wdrażaniu Programu, ale na pewno bardzo istotny z punktu naszego regionu – mówił marszałek województwa Olgierd Geblewicz podczas briefingu prasowego w dniu 2 czerwca 2015 r. W tym roku na wsparcie osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy zostanie przeznaczonych blisko 40 milionów złotych.

W perspektywie finansowej 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny wdrażany jest nie tylko przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ale także instytucje pośredniczące – Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Pieniądze z pierwszego naboru przeznaczone będą na walkę z bezrobociem w województwie zachodniopomorskim. W ramach naboru dofinansowane zostaną instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do Powiatowych Urzędów Pracy.

- Dziś ogłaszamy pierwszy nabór w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Są do pieniądze dedykowane szczególnym beneficjentom. Będziemy wspierać z jednej strony osoby bezrobotne, aby w niedługim czasie znalazły zatrudnienie, z drugiej strony nasze działania skierujemy do przedsiębiorców. Z pieniędzy tych skorzystają także osoby, które zdecydują się na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Wysokość środków przeznaczonych dla Powiatowych Urzędów Pracy w tym roku wynosi 40 milionów złotych. To pierwszy, skromny krok we wdrażaniu Programu, ale na pewno bardzo istotny z punktu naszego regionu – mówił marszałek Olgierd Geblewicz.

Pieniądze z naboru będą stwarzać osobom pozostającym bez zatrudniania powyżej 29 roku życia możliwości podwyższenia kwalifikacji (szkolenia), zdobycia doświadczenia (staże), czy otwarcia własnej działalności gospodarczej. Osoby młodsze objęte są wsparciem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Wysokość środków przeznaczonych dla Powiatowych Urzędów Pracy w tym roku wynosi 40 milionów złotych.

– Od 15 czerwca Powiatowe Urzędy Pracy będą mogły przesyłać aplikacje konkursowe o przyznanie dofinansowania – mówił Andrzej Przewoda, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Dodał, że w pierwszej kolejności premiowane będą wnioski o pomoc osób z niepełnosprawnościami, niskowykwalifikowanych, powyżej 50 roku życia oraz długotrwale bezrobotnych. Szacuje się, że wsparciem zostanie objętych prawie 3 tys. osób. Województwo Zachodniopomorskie 21 maja jako jeden z pierwszych regionów w Polsce zgłosiło system Zarządzania Programem Regionalnym do akredytacji.

– Jest to wewnętrzna procedura, ale jest to krok niezbędny, aby pieniądze w ramach Programu Regionalnego wdrażać – wyjaśnił marszałek Olgierd Geblewicz.