Gmina Gościno stawia na środowisko i bezpieczeństwo. Pomoże ponad milionowa dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. To środki na budowę i przebudowę kolektorów kanalizacji deszczowej wraz z separatorami do oczyszczania odprowadzanych wód opadowych.
 
Gmina planuje w ramach inwestycji przebudować sieć kanalizacji deszczowej o długości około 0,66 km oraz około 0,15 km sieci deszczowej. Inwestycja nie byłaby możliwa do realizacji bez wsparcia środków Regionalnego Programu Operacyjnego  WZ 2014-2020. Umowa dofinansowania została zawarta 12 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Gościnie. Dokumenty podpisali Członek Zarządu Województwa Janusz Gromek oraz burmistrz Marian Sieradzki.
– Dzięki inwestycji zwiększona zostanie skuteczność systemu zapobiegania zagrożeniom, wynikającym ze zmian klimatu – wyjaśnia  członek Zarządu Janusz Gromek.

Wartość całkowita inwestycji to blisko 1,4 mln zł, a dotacja wyniesie 1,18 mln zł.
 
Inwestycja powinna zakończyć się do września 2020 r.